.

STADSODLA

Innovativa odlingar

i gröna Stockholm

Foto: Gudrun Walla, Hammarby Sjöstad

Stadsodling är idag en stark trend i Stockholm och i världen. Det är en självklar del av den smarta och cirkulära staden. Fler och fler boende vill närodla i sitt gröna kvarter. Fler teknikföretag etablerar sig inom cirkulär matproduktion. Innovation, klimatanpassning och ansvarsfull konsumtion är viktiga drivkrafter. Den traditionella livsmedelsindustrin och upphandlare öppnar upp för ny samverkan och affärsmodeller.

Stadsodla Stockholm är ett öppet, oberoende nätverk för företag, forskare, organisationer, hobbyodlare och främjare av av stadsodling. Tillsammans vill vi sprida goda erfarenheter och inspirera gröna stadsentreprenörer. Läs om goda förebilder, aktuella utvecklingsprojekt och vinnande nystartsföretag. Här hittar du nytt om spännande forskning och teknikgenombrott.

Har du en affärsidé, letar efter partner eller vill berätta om din odling?


Välkommen att höra av dig.

Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter
Välkommen till webbinar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag.
Intressanta resultat från Slakthusprojektet
energibesparingar och hög resurscirkulation redovisas. Produktionshubben har under 2 år stöttat 10 teknikföretag och tester av innovation för odling och fastighet.
För biologisk mångfald i stan
Gröna installationer på fastigheter kan skapa trivsel, bullerskydda och bidra till klimatanpassning. Intresset växer därför för gröna koncept som enkel kan bidra till att stärka och återskapa biologisk mångfald i  våra städer.

Välkommen på besök!

Vill du besöka innovativa odlingar?

Just nu kan du besöka flera spännande innovativa verksamheter.

• Aqvaponik/hydroponik/vertikal odling

• RAS- recirkulerande fiskodling

• Regenerativ odling/permaodling

FN:s globala mål

Adress

Hallvägen 7

Slakthusområdet

121 62 Johanneshov

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!