.

STADSODLA

Innovativa odlingar

i gröna Stockholm

Foto: Gudrun Walla, Hammarby Sjöstad

Stadsodling är idag en stark trend i Stockholm, en självklar del av den smarta och hållbara staden. Fler och fler boende vill närodla i sitt gröna kvarter. Nya teknikföretag etablerar sig inom cirkulär matproduktion. Klimatanpassning och ansvarsfull konsumtion är viktiga drivkrafter.

Stadsodla Stockholm är ett oberoende nätverk av experter med bakgrund i forskning, offentlig sektor och teknikföretag. Tillsammans vill vi sprida goda erfarenheter och inspirera gröna stadsentreprenörer. Vi ger rådgivning, utbildar och anordnar tekniska besök.

Vi välkomnar fastighetsägare, verksamhetsansvariga och hyresgäster som vill lära mer om klimatsäker odling och grönska i staden.

Har du en projektidé, letar efter partner eller vill berätta om din odling? Kontakta oss!

Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter
Välkommen till webbinar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag.
Intressanta resultat från Slakthusprojektet
energibesparingar och hög resurscirkulation redovisas. Produktionshubben har under 2 år stöttat 10 teknikföretag och tester av innovation för odling och fastighet.
För biologisk mångfald i stan
Gröna installationer på fastigheter kan skapa trivsel, bullerskydda och bidra till klimatanpassning. Intresset växer därför för gröna koncept som enkel kan bidra till att stärka och återskapa biologisk mångfald i  våra städer.

Välkommen på besök!

Vill du besöka innovativa odlingar?

Just nu kan du besöka flera spännande innovativa verksamheter.

• Aqvaponik/hydroponik/vertikal odling

• RAS- recirkulerande fiskodling

• Regenerativ odling/permaodling

FN:s globala mål

Adress

Hallvägen 7

Slakthusområdet

121 62 Johanneshov

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!