.

Välkommen till

Stadsodla Stockholm

Stadsodling är idag en stark trend i Stockholm och i världen. Det är en självklar del av den smarta och cirkulära staden. Fler och fler boende vill närodla i sitt gröna kvarter. Fler teknikföretag etablerar sig inom cirkulär matproduktion. Innovation, klimatanpassning och ansvarsfull konsumtion är viktiga drivkrafter. Den traditionella livsmedelsindustrin och upphandlare öppnar upp för ny samverkan och affärsmodeller.

Stadsodla Stockholm är ett öppet, oberoende nätverk för företag, forskare, organisationer, hobbyodlare och främjare av av stadsodling. Tillsammans vill vi sprida goda erfarenheter och inspirera gröna stadsentreprenörer. Läs om goda förebilder, aktuella utvecklingsprojekt och vinnande nystartsföretag. Här hittar du nytt om spännande forskning och teknikgenombrott.

Har du en affärsidé, letar efter partner eller vill berätta om din odling?


Välkommen att höra av dig.

thin
Företag i Slakthusprojektet expanderar
Odlarcentret i Slakthusområdet omvandlas till industriell produktionsanläggning och företag i projektet ”Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industriområden” går vidare till nya marknader.
Urban Oasis odlar i bergrum
”Sedan några år tillbaka bedriver Urban Oasis sin vertikala stadsodling 20 m under jorden i Liljholmens bergrum. Fastighetsägaren är Green Park. Odlingen mitt i stan ger kortare mattransporter och färskare grönsaker.”
Mer stadsgrönska behövs nu!
Stockholms läns koldioxidbudget är slut om fem år om inte utsläppen minskas radikalt. Stockholms stad har interna utsläpp på ca 1,9 miljoner ton per år. Hela länet har 33,1 miljoner ton kvar. Totalt. Läs mer här.

Välkommen till Slakthusområdet!

Nu öppnar vi för tekniska besök

Nu öppnar vi upp möjlighet att komma och besöka företagen i i det gamla kylhuset i Slakthusområdet. Få en inblick i modern, innovativ urban odling. Välkommen!

FN:s globala mål

Adress

Hallvägen 7

Slakthusområdet

121 62 Johanneshov

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!