Företag i Slakthusprojektet expanderar
Odlarcentret i Slakthusområdet omvandlas till industriell produktionsanläggning och företag i projektet ”Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industriområden” går vidare till nya marknader.
Urban Oasis odlar i bergrum
”Sedan några år tillbaka bedriver Urban Oasis sin vertikala stadsodling 20 m under jorden i Liljholmens bergrum. Fastighetsägaren är Green Park. Odlingen mitt i stan ger kortare mattransporter och färskare grönsaker.”
Mer stadsgrönska behövs nu!
Stockholms läns koldioxidbudget är slut om fem år om inte utsläppen minskas radikalt. Stockholms stad har interna utsläpp på ca 1,9 miljoner ton per år. Hela länet har 33,1 miljoner ton kvar. Totalt. Läs mer här.

Adress

Hallvägen 7

Slakthusområdet

121 62 Johanneshov

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!