Träff med fastighetsägare som främjar stadsgrönska 
Välkommen till ett samtal och föreläsningar om klimat och social hållbarhet i levande stadsdelar. En kväll med fastighetsägare och teknikföretag. GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, 5 maj kl 15-17.

Välkommen till ett samtal om klimat och social hållbarhet i levande stadsdelar. GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, 5 maj kl 15-17

15.00 Joanna Berg, Regionchef Stockholm, NREP
Så vill vi minska klimatpåverkan, öka grönytefaktor och möjliggöra delning och gemenskap i våra fastigheter. NREP är en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare, har mycket höga hållbarhetsmål och är aktivt på internationella marknader.

15.20 Emma Norrman, Affärschef, Greenworks
Grönska på och i fastigheter ger bullerskydd, renar luften och den biologiska mångfalden i stan. Emma presenterar Stockholms största grönskande vägg på Storgatan 1 och andra samarbeten med fastighetsägare.

15.40 Torbjörn Frisö, VD, Virbela
Växthusbäddar hjälper fånga dagvatten och skapar en god miljö kring bostadsfastigheter. Torbjörn berättar om grönskaprojekt hos Stockholmshem m fl fastighetsägare.

16.00 Paus

16.15 Magnus Lörstad och Dag-Tore Johanessen, Odla Fisk och Grönt, Cecilia Wikander, Wikander FastigheterAkvaponisk och hydroponisk odling mitt i stan. Fisk ger effektiv näring i cirkulära system till kryddgrönt, jordgubbar, tomater och bananer, med skördar året om. 

16.30 Gudrun Walla, KTH student i miljökunskap och hemmaodlare i Sjöstaden.
Om vikten av den biologiska mångfalden i stan. Alla boende kan bidra, på balkonger, terrasser och gemensamma platser.

16.45 Frågor och mingel

Anmälan senast 1/5:
irena.lundberg@gmail.com Begränsat antal platser.

Adress:
GlasHusEtt. Lugnets Allé 39, Hammarby Sjöstad 

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!