Företag i Slakthusprojektet expanderar

Odlarcentret i Slakthusområdet omvandlas till industriell produktionsanläggning och företag i projektet ”Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industriområden” går vidare till nya marknader. I 1,5 år har innovation för stadsgrönska och cirkulär, klimatsäker odling i stadsmiljön testats med stöd från programmet Viable Cities och Energimyndigheten. Detta unika samarbete med fastighetsägaren Atrium Ljungberg, energibolaget Stockholm Exergi och tio andra företag, har gett viktig kunskap i hur återvinning och kretslopp kan fungera i byggd stadsmiljö. Rapporter finns tillgängliga i oktober. Läs om utvecklingen på: www.stadsodlastockholm.se

Farmy skalar upp i Slakthusområdet

Farmy´s stadsodlade skott och blommor har hittat nya storkunder. Nu säljs produktionen till Menigo, Ica och Mathem och även till kända restauranger som Frantzén Alöe och Mathias Dahlgren Etoil. Under hösten expanderar Farmy från en pilotfas på ca 170 kvm odlad yta till det tredubbla. Företaget tar fördel av det växande mat- och eventlandskapet i Slakthusområdet, bl a nya Food Court som skapas på Hallvägen.

Farmy är leverantör till några av finalisterna i Årets Kock 2021 och till det svenska laget i Bocuse D`or-finalen i Lyon. Bocuse D`OR är väldens mest prestigefyllda kocktävling. Läs mer på: www.farmy.nu

Kretsloppsbolaget vidareutvecklar akvaponik 
Kretsloppsbolaget har i projektet utvecklat ett modulärt småskalig system för akvaponik och levande växtnäring. Systemet är nu färdig för lansering, till privatkunder och fastighetsägare. Villaägare kan använda fiskvatten och biokol som näring till sina hemmaodlingar i både jordodling och akvaponi. Större fastighetsägare kan bevattna gräsmattor,  och boendes odlingslådor men också bättra på planteringar med laddad biokol.

I ett smart teknikkit ingår ett vackert akvarium, filter och pumpmoduler, biokolsladdning och en växtbädd. Modulerna är lätta att anpassa till större system och ambitioner. Fokus ligger på att systemet producerar ”levande växtnäring”, det är klimatvänligt och lättskött och ger kraftig tillväxt i den egna trädgården. Systemet finns att se i Kretsloppsbolagets expo i Hägerstensåsen.

Kretsloppsbolaget deltar även ett nytt RISE-projekt inom livsmedelsproduktion där man bygger upp en utbildningsplattform för ekologisk odling och vatten. Tillsammans med Virbela Ateljé AB bygger upp cirkulerande regnbäddar för dagvatten på kvartersmark.  Kretsloppsbolaget erbjuder kurser, material och support tillsammans med ett nätverk av kompetenser kopplat till fisk & grönt i Sverige.  Fastighetsägare som vill gagna hållbarhetsprojekt är välkomna att testa en applikation i samverkan med projektet. Läs mer: www.kretsloppsbolaget.se

Arvalla digitaliserar matproduktion

Arvalla, som är specialiserat på IT system för livsmedelproduktion, har i projektet utvecklat en databas och levererat mätutrustning för att mäta temperatur, fukt och CO2. Företaget erbjuder nu unika kunskaper inom digitalisering och energimätning till framtida fastighetsintegrerade odlingssystem. Arvalla är aktivt i Vinnovaprojektet ”Odlande Stadsbasarer” och driver egna innovationsprojekt inom digitalisering av livsmedelssektor i Stockholm och Skåne. Läs mer: www.arvalla.com

Ecobloom - AI teknik validerad

Som ett resultat av odlingsprojektet i Slakthusområdet kan Ecobloom nu erbjuda sin AI-teknik till storskaliga inomhusodlingar.  Den tekniska genomförbarheten och kommersiella potentialen är validerad. Flera samarbeten med industripartners är påbörjade. Ecoblom planerar att lansera sin lösning globalt under 2022 och söker strategiska partners för sin expansion. Läs mer: www.ecobloom.se/ecosense

Ecotopic utvecklar nya biokolsfilter

I projektets testbädd påbörjade EcoTopic utveckling av ett specialiserat biokolfilter för rening av vatten från fiskodling. Tack vare den kunskap som kom fram i utvecklingsprojektet tar företaget nu nya steg framåt inom biokolfilter. Utvecklingen kommer fortsätta inom det Vinnovafinansierade projektet ”Rest till Bäst” med målet att 2023 marknadsintroducera två specialiserade Ecotopic- biokolfilter. Läs mer: www.ecotopic.se

Greenworks –nya tekniker för stadsgrönska

Greenworks har utvecklat flera nya koncept för gröna fasader. Väggar som preparerats med frön som gror efter montering med hjälp av dagvatten är nu testade på byggnader i Malmö och Kiruna. I Slakthusprojektet utvecklades även nya tekniker för mossor på återvunna material och berikade med biokol. Läs mer: www.greenworks.se

BlueRedGold – hållbar produktion av saffran

BlueRedGold utvecklar IT och metoder för hållbar odling av saffran. I Slakthusprojektet har man stresstestat lökar och provat olika odlingstekniker, bl a aeroponik. Man planerar att starta sin första  produktionsanläggning under hösten i Åkers styckebruk under hösten. Företaget söker samarbete med kockar och bagare som har ett intresse av lokalt producerade råvaror. Läs mer: www.blueredgold.com

Wroclaw studerar stadsodling i Stockholm 
Nyligen fick vi chans att presentera idéer för klimatskyddad odling (CEA) för miljöchefer från Wroclaw Stad och forskare från Wroclaw Universitet - deltagare i EU projektet FOCUSE.
Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter
Välkommen till webbinar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag.
Intressanta resultat från Slakthusprojektet
energibesparingar och hög resurscirkulation redovisas. Produktionshubben har under 2 år stöttat 10 teknikföretag och tester av innovation för odling och fastighet.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!