Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter

 Energiåtgärder, gröna installationer och återbruk

Välkommen till webbinar med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag som berättar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter. Vilka åtgärder driver lönsamhet och hållbarhet. Resultat från innovationsprojekt med stöd från Viable Cities och Vinnova presenteras. Installatörsföretagen och Invest Stockholm arrangerar.

Fastigheters goda energiprestanda har länge varit en självklarhet men många problem finns kvar och nu ökar kraven med den nya lagen om klimatdeklarationer. Hur kan till exempel skador i vattenburna energisystem förebyggas? Kan återbruk, delning och vertikala trädgårdar göra fastigheter och gamla stadskärnor mer attraktiva? Och vilka är hinder och vägar till fler urbana ekosystemtjänster och gröna rum för odling och rehabilitering? 

Du träffar några av Stockholms ledande fastighetsbolag som berättar hur de driver hållbarhet. Vi presenterar några utvecklingsprojekt som testat energiåtervinning i småskalig matproduktion i Slakthusområdet, Högdalen och Landskrona. Vi diskuterar åtgärder som skapar grön tillväxt för installatörer, byggare och teknikföretag.

Varmt välkommen!

Program

13.00 Välkommen
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
Anna Gissler, vd Invest Stockholm
Moderator Olle Burell, ordförande Stockholm Green Innovation District 

13.10 Så arbetar Vasakronan med utveckling av gröna och hållbara fastigheter
Vasakronan är ledande aktör inom energieffektivisering och cirkulärt byggande
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

13.25 Hur skapar vi Stockholms härligaste stadsdel i ett industriområde?
Atrium Ljungberg är en av Stockholms ledande fastighetsägare som bl a utvecklar Slakthusområdet och Sickla. Saga berättar om pågående arbete och planer kring hållbar stadsutveckling i Slakthusområdet.
Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg

13.35 Hur åstadkomma säkra och energieffektiva system för värme och kyla?
Ett forskningsprojekt med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, i samverkan med Installatörsföretagen, fastighets- och byggbranschen. Vi presenterar resultat från åtgärder för att minska risken för vattenskador och energikostnaderna i vätskeburna system för värme och kyla. Åtgärderna kan även hjälpa kraftvärmeverk att öka andelen producerad elektricitet under vintern.
Rafael Ospino teknikrådgivare, projektledare
Hans Söderström, projektpart, Installatörsföretagen

13.50 Slakthusprojektet – Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industriområden
Ett innovationsprojekt med stöd från Stockholms stad, Viable Cities, fastighets- och teknikföretag. Vi presenterar resultat av testbädden för återbruk, energi i kretslopp och integrerad urban produktion. Läs mer om projektet här

Film 

Irena Lundberg, projektledare, Invest Stockholm
Thomas Wildig, vd, Arvalla

14.00 Innovationsföretag presenteras: 
Ecobloom, Hamza Qadoumi, vd
Ecoopic Jacqueline Hallman, utveckling och kommunikation 
Farmy, Allan Koliji, vd
Greenworks, Per Bergund, vd
Kretsloppsbolaget, Torbjörn Frisö, vd
PE Teknik & Arkitektur/Greenelizer, Niklas Svensson, projektledare

14.15 Frågor och svar
Deltagarna får möjlighet att ställa frågor till de båda projekten och de deltagande företagen

14.45 Seminariet avslutas

Anmäl dig här!

Wroclaw studerar stadsodling i Stockholm 
Nyligen fick vi chans att presentera idéer för klimatskyddad odling (CEA) för miljöchefer från Wroclaw Stad och forskare från Wroclaw Universitet - deltagare i EU projektet FOCUSE.
Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter
Välkommen till webbinar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag.
Intressanta resultat från Slakthusprojektet
energibesparingar och hög resurscirkulation redovisas. Produktionshubben har under 2 år stöttat 10 teknikföretag och tester av innovation för odling och fastighet.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!