Kunskaps

banken 


Dokumentation från 23 feb:

Energi och grönska i hållbara fastigheter

Läs presentationen från vårt senaste seminarium ”Hållbara fastigheter- energiåtgärder, gröna installationer och återbruk”

Läs mer här. (PDF)

Farmy – pionjären på mikrogrönt, expanderar i Slakthusområdet

Farmy AB, ett innovativt start-up bryter ny mark inom urban odling. Ett här-odlat, exklusivt sortiment av microgrönt har snabbt vunnit kundernas intresse och nu expanderar Farmy.

Läs mer här. (PDF)

10 % mat från staden

Presenterar förutsättningar för ökad produktion av mat i staden. En förstudie med stöd från Stockholmregionens hållbarhetsfond.

Läs mer här. (PDF)

Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industridistrikt

En förstudie om återvinning av resurser i urbana odlingssystem. En förstudie med stöd från Viable Cities/Energimyndigheten.

Läs mer här. (PDF)

Odla inomhus, Högdalen-studie

I ett utvecklingsprojekt som testar socialt driven året runt odling under Högdalens centrum undersökte KTH odlingens hållbarhet och fann flera fördelar, som vattenbesparing, färre transporter och inkludering av arbetslösa. Läs mer här. (PDF)

City Fresh

Presenterar urbana växthus och cirkulära odlingstekniker. En förstudie med stöd från Naturvårdsverket.

Läs mer här.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!