Kunskaps

banken 


10 % mat från staden

Presenterar förutsättningar för ökad produktion av mat i staden. En förstudie med stöd från Stockholmregionens hållbarhetsfond.

Läs mer här. (PDF)

Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industridistrikt

En förstudie om återvinning av resurser i urbana odlingssystem. En förstudie med stöd från Viable Cities/Energimyndigheten.

Läs mer här. (PDF)

Odla inomhus, Högdalen-studie

I ett utvecklingsprojekt som testar socialt driven året runt odling under Högdalens centrum undersökte KTH odlingens hållbarhet och fann flera fördelar, som vattenbesparing, färre transporter och inkludering av arbetslösa. Läs mer här. (PDF)

City Fresh

Presenterar urbana växthus och cirkulära odlingstekniker. En förstudie med stöd från Naturvårdsverket.

Läs mer här.

Adress

Hallvägen 7

Slakthusområdet

121 62 Johanneshov

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!