Slakthusprojektet

I nya ”Odlarcentret i Slakthusområdet” testar innovativa företag odling i ett återvunnet kylhus. De utvecklar grönsaksbäddar, akvaponik och växtväggar i ett småskaligt kretslopp. En gemensam IT plattform och koppling till Stockholms öppna fjärrvärmenät gör det möjligt att återvinna restenergi. Även näring och vatten cirkulerar. Fastighetsföretaget Atrium Ljungberg, Stockholm Exergi och Invest Stockholm samverkar i anpassningen av huset och energisystem. Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH Energi kartlägger odlingens skala, teknik och hållbarhet. ”Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industriområden” stöds av Samarbetet Energimyndigheten och programmet Viable Cities.

Slakthusområdet, Stockholms gamla köttdistrikt håller på att förändras med inflytning av nya företag. Mat och kreativa industrier står i fokus. Atrium Ljungberg, ett av Stockholms ledande fastighetsbolag, skriver om sin vision, läs den här.

Lär mer om projektet Digitaliserade Odlingssystem i Stockholms Industriområden, läs mer här. Eller på engelska här.

PARTNERS

Atrium Ljungberg

Äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. I Slakthusområdet utvecklar AL morgondagens attraktiva stadsmiljö med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning.


Stockholm Exergi

Stockholms delägda fjärrvärmebolag som levererar värme och kyla till över 800 000 stockholmare och över 95 procent av fastigheter. Stockholm Exergi har ungefär 700 anställda, utspridda över Storstockholm från Sigtuna i norr till Högdalen i söder.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad

Arbetsmarknadsförvaltningen och Enheten för näringslivssamverkan, EFAS, stödjer företag vid rekrytering av anställda.


Invest Stockholm

Stockholms näringslivsbolag, stödjer nyföretagande, högteknologiska kluster såsom smart stadsutveckling, cleantech och foodtech. Främjar etableringar och investeringar i Stockholmsregionen.


Arvalla

Erbjuder digitaliseringstjänster för mindre företag, specialiserat på primärproduktion inom lantbruket, odling i växthus och energisektorn främst geoenergilager och fjärrvärme.

PE Teknik & Arkitektur

Är ett konsultföretag inom teknik och arkitektur med över tusen medarbetare och ett trettiotal kontor i Sverige. Utvecklar innovativa och hållbara lösningar för städer, infrastruktur och industri.

Sweheat & Cooling

Industriförening för företag inom fjärrvärmesektorn, arbetar bl a med exportfrjämjande av medlemsföretagens hållbara infrastrukturlösningar inom värme och kyla.

Ecotopic

Specialiserat på biokol för jordförbättring, kolsänka och andra applikationer i samverkan med forskning, privat och offentlig sektor. Uppdrag inkluderar förstudier, projektplanering & projektledning, finansieringsansökningar, föreläsningar & utbildning både i Sverige och internationellt.


Ecobloom

Utvecklar sensorisk mät-, styr- och övervakningsteknik för växthus och akvaponiska system. Ett KTH start-upp bolag.


Farmy AB

Producerar högt förädlade grönsaker och blommor i urbana, vertikala system. Utvecklar egen sensorisk teknik i samverkan med KTH.


Greensight AB

Innovationskonsult specialiserad på cleantech och foodtech. Biträder kommuner, företag och organisationer i ansökningar och affärsutveckling.


Greenworks

Helhetsleverantör av vertikala trädgårdar och växtsystem. Utvecklar permakulturväxter och bedriver innovation kring odling av mossor och biobaserade växtfasadsystem.


Kretsloppsbolaget

Utvecklar akvaponik, kretsloppsteknik och anläggningar för småskalig livsmedelsproduktion. Cirkulära system och urbana växthus till fastighetsägare, skolor och kommuner. I projektet ligger fokus på det näringsrika fiskvattnet, att ladda biokol och erbjuda markförbättrare och gödningsmedel på marknaden.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!