Läs om projekten

Stadsodla Stockholm är en ideell förening och nätverk för att stödja och utveckla urban och stadsnära odling i region Stockholm. Vi utvecklar, driver och främjar alla slags stadsodlingar.Vi har fokus på innovation, odling i växthus eller andra klimatskal för odling inomhus men också på nytänkande inom frilandsodling. Stadsodlingar kan vara innovativa på många olika sätt: hur man odlar, var man odlar, vad man odlar, val av teknik, hjälpmedel och material. Nytänkande och innovationer kan också vara olika sätt att förse odlingarna med vatten, energi eller andra nödvändiga resurser och även nytänkande affärsmodeller hur stadsodlingar kan få finansiering och andra resurser för att driva sin verksamhet. Eller kombinationer av dessa innovativa aspekter. Många olika sätt att odla och producera livsmedel i och nära staden behövs!

Föreningen finns till för företag och aktörer i Stockholmsregionen, i Sverige och globalt som en neutral plattform för samverkan. Den vill främja forskning och sprida kunskaper och forskningsresultat om urban livsmedelsproduktion. Föreningen vill hjälpa till att nya stadsodlingar och grönska etableras. Vi bildar opinion för stadsodling och understödjer de aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhället och akademin som i likhet med oss vill utveckla stadsnära odling och livsmedelsproduktion.

Vi är övertygande om att stadsodling och lokal livsmedelsproduktion är en nytänkande och innovativ del av modern livsmedelsförsörjning. Vi ser också att stadsodling är en bra drivkraft för en säkrare och mer hållbar livsmedelsförsörjning. Den bidrar till hälsosamma livsmedel, sysselsättning och företagande. Vi vet att stadsodling och urban livsmedelsproduktion är och kommer att vara en viktig och positiv del av staden och den byggda miljön.Kom med du också och stadsodla Stockholm!

Det här är stadsodling

Att odla i stan har alltid varit en del av Stockholms livsmedelsförsörjning. Idag upplever stadsodlingen en renässans, i Stockholm och i andra europeiska storstäder.

Odla ihop - Hela Jorden

Odla ihop har omvandlat 5000 kvadratmeter parkmark i Tantolunden till en revolutionerande matoas mitt i en stor stad. 2019 fick Odla ihop anslag från Leader Mälardalen och Jordbruksverket för att starta en större odling i Öråker. Efter första lyckade säsong finns nu odling av ettåriga grödor, en skogsträdgård och till och med en damm, permaväxter testas under hösten. Läs mer här.

Akvaponik i Berga

Vid Berga Lantbruksskola i Haninge finns ett kupolformat växthus – en pionjäranläggning för produktion av växter och fisk i ett slutet system med en metod kallad akvaponik.

Läs mer här.

Matlust

MatLust är ett EU-projekt som ska stärka en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen genom att kostnadsfritt stötta små och medelstora företag. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, nätverk och andra former av stöd.

Läs mer här.

Stockholms Gröna Lots

Digitala råd för dig som vill starta en stadsodling Med stöd från Vinnova. Sök information om vad som gäller för dig som odlare och matproducent på Stockholms Gröna Lots, del av Stockholms stads digitala företagsservice.

Läs mer här.

Odlande Stadsbasarer

Urbana året-runt odlingsprojekt i Högdalen/Stockholm och Landsrona. Med stöd från Vinnova.

Läs mer här.

Odla utomhus

Stockholm erbjuder goda odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård. Med hjälp av denna sökfunktion hittar du enkelt stadens många koloniträdgårdar och odlingslotter, som du kan kontakta för att hyra en lott av.

Farmy

Vertikal urban odling. Producerar högt förädlade grönsaker och ätbara blommor i integrerade system i Slakthusområdet. Utvecklar sensorisk teknik i samverkan med KTH.

Läs mer här. (PDF)

Odlande stadsbasarer

Odlande stadsbasarer driver innovation för hållbar stadsutveckling i Landskrona och Stockholm. Genom urban odling bygger man upp en småskalig, hållbar produktion som skapar nya arbetstillfällen och bidrar till lokal tillväxt och integration.

Läs mer här.

Grönska i Huddinge

Ett innovationsbolag som sedan 2014 har utvecklat teknik för vertikal odling. Företaget har belönats med Stockholms innovationsstipendium och fått anslag från flera offentliga innovationsprogram. Under 2018 konstruerade Grönska av Europas största vertikala odlingar, belägen i en äldre industrifastighet i Huddinge.

Läs mer här.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!