Föreningen Stadsodla Stockholm är bildad
Nu startar föreningen Stadsodla Stockholm för att stödja goda initiativ inom urban odling och cirkulära matsystem. Experter, företagsledare och forskare bistår Dig med information, råd och tips om samverkan.
Nu grönskar Kylhuset i Slakthusområdet
I våras flyttade sex innovativa företag in i Slakthusområdet för att pröva växtproduktion i en gemensam och recirkulerande miljö. Nu finns flera gröna installationer på ett odlarcentrum i fastigheten Kylhuset som tillhör Atrium Ljungberg som utvecklar det nya Slakthusområdet.Utvecklingsprojektet drivs med stöd från ett privat-offentligt konsortium och Viable Cities/Energimyndigheten.
Mer pengar till Stockholms grönska och ekosystem
I Stockholms stads nya budget för 2021 finns 28 miljoner extra till naturskötsel och för att stärka den biologiska mångfalden. Stadens satsningar på bl a ekologisk mat, torghandel och gröna ytor fortsätter.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!