Greenworks levererar grönska på World Expo i Dubai

Gröna installationer och förnybar energiteknik från Greenworks, Ferroamp, Nilar, Absolicon med flera svenska techföretag exponeras i den svenska paviljongen ”The Forest”. Den återfinns i mässområdet ”Sustainability” är uppförd av trä från Dalarna och visar hur innovativ träbyggnad kan konkurrera med traditionell byggnadsteknik, inte minst miljömässigt.

Läs om hur Stockholmsföretaget Greenworks har bidragit till en unik upplevelse av skog och prunkande grönska i Sveriges paviljong.

Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter
Välkommen till webbinar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag.
Intressanta resultat från Slakthusprojektet
energibesparingar och hög resurscirkulation redovisas. Produktionshubben har under 2 år stöttat 10 teknikföretag och tester av innovation för odling och fastighet.
För biologisk mångfald i stan
Gröna installationer på fastigheter kan skapa trivsel, bullerskydda och bidra till klimatanpassning. Intresset växer därför för gröna koncept som enkel kan bidra till att stärka och återskapa biologisk mångfald i  våra städer.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!