Mer stadsgrönska behövs nu!

Stockholms läns koldioxidbudget är slut om fem år om inte utsläppen minskas radikalt. Stockholms stad har interna utsläpp på ca 1,9 miljoner ton per år. Hela länet har 33,1 miljoner ton kvar. Totalt. Läs mer här.

Så nu är det viktigare än någonsin att satsa på biodiversitet och ekosystemtjänster i Stockholm. Varje träd, stadsodling och grönskande tak blir en viktig urban kolsänka. De bidrar till att fånga dagvatten vid häftiga regn, ger trivsamma bostadsområden och bättre hälsa för oss alla. Biodiversitet är också en viktig bärare för hållbara matsystem.

Låt dig inspireras av Singapores biodiversitetsindex med 15 000 arter här  och Stockholms arbete med ekosystem här. Vad skulle kunna göras i din fastighet, i din verksamhet eller din stadsdel? Kontakta oss om du vill komma i kontakt med företag som kan urbana växtbäddar, stadsodling, biokol och andra ekosystemtjänster.

Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter
Välkommen till webbinar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag.
Intressanta resultat från Slakthusprojektet
energibesparingar och hög resurscirkulation redovisas. Produktionshubben har under 2 år stöttat 10 teknikföretag och tester av innovation för odling och fastighet.
För biologisk mångfald i stan
Gröna installationer på fastigheter kan skapa trivsel, bullerskydda och bidra till klimatanpassning. Intresset växer därför för gröna koncept som enkel kan bidra till att stärka och återskapa biologisk mångfald i  våra städer.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!