Mer stadsgrönska behövs nu!

Stockholms läns koldioxidbudget är slut om fem år om inte utsläppen minskas radikalt. Stockholms stad har interna utsläpp på ca 1,9 miljoner ton per år. Hela länet har 33,1 miljoner ton kvar. Totalt. Läs mer här.

Så nu är det viktigare än någonsin att satsa på biodiversitet och ekosystemtjänster i Stockholm. Varje träd, stadsodling och grönskande tak blir en viktig urban kolsänka. De bidrar till att fånga dagvatten vid häftiga regn, ger trivsamma bostadsområden och bättre hälsa för oss alla. Biodiversitet är också en viktig bärare för hållbara matsystem.

Låt dig inspireras av Singapores biodiversitetsindex med 15 000 arter här  och Stockholms arbete med ekosystem här. Vad skulle kunna göras i din fastighet, i din verksamhet eller din stadsdel? Kontakta oss om du vill komma i kontakt med företag som kan urbana växtbäddar, stadsodling, biokol och andra ekosystemtjänster.

Föreningen Stadsodla Stockholm är bildad
Nu startar föreningen Stadsodla Stockholm för att stödja goda initiativ inom urban odling och cirkulära matsystem. Experter, företagsledare och forskare bistår Dig med information, råd och tips om samverkan.
Nu grönskar Kylhuset i Slakthusområdet
I våras flyttade sex innovativa företag in i Slakthusområdet för att pröva växtproduktion i en gemensam och recirkulerande miljö. Nu finns flera gröna installationer på ett odlarcentrum i fastigheten Kylhuset som tillhör Atrium Ljungberg som utvecklar det nya Slakthusområdet.Utvecklingsprojektet drivs med stöd från ett privat-offentligt konsortium och Viable Cities/Energimyndigheten.
Mer pengar till Stockholms grönska och ekosystem
I Stockholms stads nya budget för 2021 finns 28 miljoner extra till naturskötsel och för att stärka den biologiska mångfalden. Stadens satsningar på bl a ekologisk mat, torghandel och gröna ytor fortsätter.

Adress

Hallvägen 7

Slakthusområdet

121 62 Johanneshov

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!