Mer stadsgrönska behövs nu!

Stockholms läns koldioxidbudget är slut om fem år om inte utsläppen minskas radikalt. Stockholms stad har interna utsläpp på ca 1,9 miljoner ton per år. Hela länet har 33,1 miljoner ton kvar. Totalt. Läs mer här.

Så nu är det viktigare än någonsin att satsa på biodiversitet och ekosystemtjänster i Stockholm. Varje träd, stadsodling och grönskande tak blir en viktig urban kolsänka. De bidrar till att fånga dagvatten vid häftiga regn, ger trivsamma bostadsområden och bättre hälsa för oss alla. Biodiversitet är också en viktig bärare för hållbara matsystem.

Låt dig inspireras av Singapores biodiversitetsindex med 15 000 arter här  och Stockholms arbete med ekosystem här. Vad skulle kunna göras i din fastighet, i din verksamhet eller din stadsdel? Kontakta oss om du vill komma i kontakt med företag som kan urbana växtbäddar, stadsodling, biokol och andra ekosystemtjänster.

För biologisk mångfald i stan
Gröna installationer på fastigheter kan skapa trivsel, bullerskydda och bidra till klimatanpassning. Intresset växer därför för gröna koncept som enkel kan bidra till att stärka och återskapa biologisk mångfald i  våra städer.
Ny affärsguide till Stockholms livsmedelsmarknad
Stockholms nya foodtech bolag och spännande gastronomiska scen presenteras i ”Stockholm FoodTech Guide – Opportunities to co-create the next generation food system”.
Farmy – pionjären på mikrogrönt, expanderar i Slakthusområdet
Farmy AB, ett innovativt start-up bryter ny mark inom urban odling. Ett här-odlat, exklusivt sortiment av microgrönt har snabbt vunnit kundernas intresse och nu expanderar Farmy.

Adress

Hallvägen 7

Slakthusområdet

121 62 Johanneshov

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!