Ny affärsguide till Stockholms livsmedelsmarknad
hydroponics vegetables , including several types of lettuce, growing on water

Stockholms nya foodtech bolag och spännande gastronomiska scen presenteras i ”Stockholm FoodTech Guide - Opportunities to co-create the next generation food system”. Rapporten som lanserade i december på investerarmöten Tonic 21/SLUSH i samverkan med affärsnätverket Sweden Foodtech ger en inblick i den nya hållbara matmarknaden och aktuella investeringstrender.

Stockholm FoodTech Guide inleds med en presentation av Stockholms matscen: från att vara Nordens gastronomiska epicentrum till en region känd för sina tekniska innovationer och progressiva hållbara värderingar. Vidare ger guiden en analys av den senaste investeringsstatistiken och trenderna, inklusive en kartläggning av över 130 startups inom Stockholms foodtech-sektor. Dessutom presenteras några representanter för den stora mängd viktiga aktörer inom stadens blomstrande foodtech-scen. Guiden är framtagen av Invest Stockholm i samarbete med Sweden FoodTech.

Läs mer: https://www.investstockholm.com/documents/100/stockholm-foodtech.pdf

Välkommen 23 feb: Energi och grönska i hållbara fastigheter
Välkommen till webbinar om lönsamma åtgärder för energisnåla och klimatanpassade fastigheter med Vasakronan, Atrium Ljungberg och utvalda teknikföretag.
Intressanta resultat från Slakthusprojektet
energibesparingar och hög resurscirkulation redovisas. Produktionshubben har under 2 år stöttat 10 teknikföretag och tester av innovation för odling och fastighet.
För biologisk mångfald i stan
Gröna installationer på fastigheter kan skapa trivsel, bullerskydda och bidra till klimatanpassning. Intresset växer därför för gröna koncept som enkel kan bidra till att stärka och återskapa biologisk mångfald i  våra städer.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!