Odla fisk och grönt: Nyfiken på hur akvaponi och cirkulär odling fungerar?
Vill du veta mer om alla fördelar med denna grönskande framtidsodling och se hur det fungerar? Besök montern B04:13 på Nordiska Trädgårdar - Nordens största trädgårdsmässa.

Odla fisk och grönt i Skandinavien AB är ett drivande företag inom utvecklingen av småskaliga odlingssystem för hållbar matproduktion. Vill du veta mer om alla fördelar med denna grönskande framtidsodling och se hur det fungerar? Kom och besök montern B04:13 på Nordiska Trädgårdar - Nordens största trädgårdsmässa.

Akvaponi - ett hållbart alternativ för livsmedelsproduktion

I takt med att världens befolkning fortsätter att växa och klimatförändringar påverkar jordbruket allt mer, växer även intresset för alternativa och hållbara metoder för livsmedelsproduktion. Ett företag som står i frontlinjen för denna förändring är Odla Fisk och Grönt i Skandinavien AB, en drivande aktör inom hållbar livsmedelsproduktion i urbana och rurala miljöer.

Odla Fisk och Grönt - en grön oas mitt i storstan

I samarbete med Wikander Fastigheter driver Odla Fisk och Grönt ett showroom

i en källarlokal vid Zinkensdamm i centrala Stockholm. Med metoder som akvaponik och hydroponik, utvecklar och konstruerar de småskaliga system för odling av fisk och grönsaker på ett effektivt och miljövänligt sätt. 

Vad är akvaponi och hydroponik?

Akvaponi är kortfattat en kretsloppsodling där fiskodling kombineras med växtodling. Näringsrikt vatten från fisktankar pumpas till växthus eller växtbäddar där växterna tar upp näring ur vattnet. och som sedan kan återanvändas i fiskodlingen. 

Hydroponik är odling av frukt och grönsaker cirkulärt i en sluten, kontrollerad miljö. I stället för jord används vatten med näringslösning.

Detta tillvägagångssätt att bedriva odling minskar behovet av mark och vatten samtidigt som de bidrar till en mer hållbar och cirkulär livsmedelsproduktion där det också ska finnas möjligheter för social inkludering och utbildning. Här kan du läsa mer om akvaponik.

Öppnar dörrar för gemenskap, engagemang och grön trivsel

Akvaponiska och hydroponiska odlingar öppnar även dörrar för gemenskap, engagemang och kunskapsdelning, något som  bidrar till en mer hållbar och samhällsinriktad framtid. Akvaponik är så mer än bara en metod för hållbar livsmedelsproduktion, det är även en källa till trivsel och grönska i urbana miljöer. 

Det finns en mängd olika aktörer i samhället som skulle vinna mycket på att inkludera cirkulär odling i sin verksamhet, exempelvis;

  • fastighetsägare
  • kommuner
  • äldreomsorg
  • vuxenomsorg
  • skolor och förskolor
  • kriminalvården

Ett samarbete med naturbruksskolor för framtida odlingar

Akvaponiteknikern Dag-Tore Johannessen, en av initiativtagarna till företaget, berättar att Odla Fisk och Grönt under våren 2024 kommer att genomföra ett projekt tillsammans med Campus Roslagen och Val Naturbruksskola i Norge. Odla Fisk och Grönt har fått i uppdrag att tillsammans med några studenter från Akvaponi-ingenjörsutbildningen på

Campus Roslagen bygga en akvaponikanläggning på Naturbruksgymnasiet i Norge.

Du träffar Dag-Tore Johannessen och studenter från Akvaponi-utbildningen på Campus Roslagen på Nordiska trädgårdar - Nordens största trädgårdsmässa. 

Välkommen med frågor och se hur akvaponi fungerar -  vi finns I Monter B04:13 på Sthlmsmässan i Älvsjö. 

Mässan pågår den 21-24 mars 2024.

Här köper du biljetter till mässan.

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!