Slutrapport: Digitaliserade odlingssystem i Stockholms Industriområden Slutrapport:
Projektet ”Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industriområden – en innovativ installation för urbana kretslopp” har

Projektet ”Digitaliserade odlingssystem i Stockholms industriområden – en innovativ installation för urbana kretslopp” har demonstrerat ett nytt koncept för hur matproduktion och växtodling kan bli integrerade i stadens resursflöden och skapa en hög resurseffektivitet genom återbruk av gammal industrifastighet och retur av överskottsenergi till Stockholms Exergis fjärrvärmenät. Projektet utgår från Stockholms stads miljöprogram och dess mål om en klimatpositiv stad 2040 och en hållbar matkonsumtion. 

Läs hela rapporten här!

Adress

c/o Odla Fisk och Grönt i Skandinavien

Hornsgatan 83

117 26 Stockholm

Socials

Vill du veta mer eller komma på besök? Hör av dig!